Program

Max Bruch
Cztery utwory op. 83 na trio fortepianowe

Andrzej Koszewski
Trio fortepianowe (1950)

Johannes Brahms
Koncert podwójny op. 102

Pfarrzentrum St. Georg

19.01.2014 | godzina 20:00

Pfarrzentrum St. Georg

Hartkirchweg 50c
79111 Freiburg im Breisgau
Niemcy